Projekt rozwojowy dla szkół i przedszkoli w postaci rozbudowanych pakietów

w których znajdziesz scenariusze warsztatów dla uczniów i kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. Neuroedukacja (z możliwością uzyskania zaświadczenia doskonalenia zawodowego po odesłaniu testu końcowego)

ZNAJDŹ PAKIET
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dlaczego NeuroBox to program dla Ciebie?

Program przetestowany w tysiącach szkół w Polsce!

Już 30 godzin warsztatów z uczniami przynosi rewelacyjne efekty edukacyjne!

Pakiet kupujesz raz – wykorzystujesz przez lata!

Po zakupie otrzymujesz extra dostęp do bezpłatnych dodatków

Znakomite recenzje od nauczycieli i uczniów (rekomendacje)

ZOBACZ REKOMENDACJE
ZOBACZ DODATKI

Czym jest NeuroBox?

Projekt NeuroBox to sprawdzone, przetestowane rozwiązania dla nauczycieli, zwiększające ich skuteczność zawodową i poczucie zawodowej satysfakcji.

Żadne dziecko nie planuje zostać słabym uczniem, ani uczniem z problemami wychowawczymi… Słabe osiągnięcia szkolne są często efektem braku umiejętności uczenia się w szkole. Sukcesy edukacyjne (szkolne) są najlepszą profilaktyką wykluczenia społecznego. Odnoszenie sukcesów edukacyjnych eliminuje większość problemów wychowawczych oraz uruchamia w młodych ludziach odwagę, aby spełniać swoje marzenia i realizować zdolności i talenty!

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie zarówno z trudnościami w uczenia się w szkole, jak i z sukcesami w nauce. Warto pamiętać, że dzieci z sukcesami często opłacają ten sukces zbyt dużym wysiłkiem; ponadto często mają deficyty np. w zakresie komunikacji czy współpracy. Programy są nacelowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i kompetencyjnych u uczniów.

Zadowoleni uczniowie, zadowoleni nauczyciele, zadowoleni rodzice! Wszyscy mają korzyści!

ZAMÓW PAKIET

O Autorkach

Małgorzata Taraszkiewicz

Zuzanna Taraszkiewicz

Psycholog edukacyjny, wykładowca, ekspert ds. diagnozy strategii uczenia się dzieci i dorosłych. Autorka i współautorka ponad 50 poradników edukacyjnych. Autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, w tym baterii testów psychometrycznych do diagnozy stylu uczenia się. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych; redaktor naczelny bezpłatnego czasopisma dla rodziców uczniów i nauczycieli "Mam Dziecko w Szkole" i Dyrektor zarządzający E-Poradnią PP (www.eporadniadlarodzicow.pl).

Trener, edukator, coach, wykładowca, choreoterapeuta, autorka programów edukacyjnych i publikacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Instruktor technik efektywnego uczenia się. Współautorka projektu INDYWIDUALNI.PL - baterii testów psychometrycznych do diagnozy stylu uczenia się uczniów wraz z komentarzami metodycznymi www.indywidualni.pl. Absolwentka Wydziału Filozofii UKSW, kierunek bioetyka (2004). Ratownik medyczny.

Ceny pakietów NeuroBox

PRZEDSZKOLA

SZKOŁY

PODSTAWOWE
KLASY 1-3

SZKOŁY

PODSTAWOWE
KLASY 4-8

SZKOŁY

PONADPODSTAWOWE

759 zł

999 zł

999 zł

999 zł

ZAMAWIAM
ZAMAWIAM
ZAMAWIAM
ZAMAWIAM
ZAWARTOŚĆ PAKIETU
ZAWARTOŚĆ PAKIETU
ZAWARTOŚĆ PAKIETU
ZAWARTOŚĆ PAKIETU
ZAMAWIAM

SZKOŁY

PODSTAWOWE

KLASY 1-3 / 4-8

1599 zł

+

ZAMAWIAM
ZAWARTOŚĆ PAKIETU

1599 zł

EDUKACJA
DOMOWA

PRZEDSZKOLE /

WSPIERANIE ROZWOJU. PROFILAKTYKA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH

Pakiet materiałów do realizacji mini sesji wielostronnego wspierania rozwoju dzieci oraz diagnozy problemów rozwojowych. Są takie problemy, które „same nie przejdą”. Uważna obserwacja zachowania dziecka, wczesna diagnoza i odpowiednia terapia to najlepsza profilaktyka niepowodzeń i późniejszych trudności szkolnych.

 • Kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. „Neuroedukacja” (3 moduły):
  (1) Wprowadzenie. Jak działa pamięć?;
  (2) Ontogeneza, czyli dziecko w procesie własnego rozwoju;
  (3) BIOS - jesteśmy częścią natury), z możliwością uzyskania zaświadczenia ukończenia doskonalenia 16 g.
 • Scenariusze i materiały do zajęć z dziećmi:
  (1) Bank 125 ćwiczeń i zabaw rozwijających wielorakie inteligencje, inteligencję emocjonalną, aktywizujących zmysły i przygotowujące do bycia uczniem „uzbrojonym” w kompetencje, które pozwalają się dobrze uczyć;
  (2) Mini sesje pracy z grupą dzieci lub pracy indywidualnej – rozwijanie różnych rodzajów inteligencji (inteligencji wielorakich, emocjonalnej, aktywizacja wielozmysłowa);
  (3)Zestaw testów i zadań do badań przesiewowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3. Profilaktyka trudności szkolnych.
 • Dostęp do strony z dodatkami do wykorzystania na Rady Pedagogiczne, spotkania z rodzicami i pracę z uczniami (narzędzia edukacyjne i diagnostyczne typu prezentacje multimedialne, plakaty, infografiki, poradniki, listy diagnostyczne itd.).
 • Konsultacje w postaci webinarów, w czasie których konsultant odpowiada na pytania (ich zapis pozostaje do dyspozycji nauczycieli).

ZAMAWIAM

Uwaga: wszystkie materiały wysyłane są w postaci PDF

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3 /

UCZENIE SIĘ I POSTAWY

Pakiet materiałów do realizacji warsztatów z uczniami na temat: zarządzania swoim uczeniem się z doskonaleniem kompetencji czytelniczych oraz doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, kreatywności i innowacyjności z elementami terapii Integracji sensorycznej jako profilaktyki trudności szkolnych i problemów z zachowaniem.

 • Kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. „Neuroedukacja”
  - 3 moduły:
  (1) Wprowadzenie. Jak działa pamięć?;
  (2) Ontogeneza, czyli dziecko w procesie własnego rozwoju;
  (3) BIOS- jesteśmy częścią natury, z możliwością uzyskania zaświadczenia ukończenia doskonalenia 16 g;
 • Scenariusze warsztatów dla uczniów :
  (1) Warsztaty z uczenia się połączone z wdrażaniem kompetencji czytelniczych dla klasy 1,2 i 3 - „Świat słowami przedstawiony” (do realizacji 4 g. raz w miesiącu, łącznie 40 godzin w roku szkolnym; 120 godzin/3 lata);
  (2) Nietypowe dyktanda z języka polskiego (10 scenariuszy do kreatywnego wykorzystania);
  (3) Nietypowe dyktanda z matematyki „Klasówki w kratkę” (60 scenariuszy do kreatywnego wykorzystania);
 • Dostęp do strony z dodatkami do wykorzystania na Rady Pedagogiczne, spotkania z rodzicami i pracę z uczniami (narzędzia edukacyjne i diagnostyczne typu prezentacje multimedialne, plakaty, infografiki, poradniki, listy diagnostyczne itd.).
 • Konsultacje w postaci webinarów, w czasie których konsultant odpowiada na pytania (ich zapis pozostaje do dyspozycji nauczycieli).
ZAMAWIAM

Uwaga: wszystkie materiały wysyłane są w postaci PDF

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-8 /

UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ OSOBISTY

Pakiet materiałów do realizacji warsztatów z uczniami na temat zarządzania swoim uczeniem się, doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, kreatywności i innowacyjności.

 • Kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. „Neuroedukacja”
  - 3 moduły:
  (1) Wprowadzenie. Jak działa pamięć?;
  (2) Ontogeneza, czyli dziecko w procesie własnego rozwoju;
  (3) BIOS- jesteśmy częścią natury), z możliwością uzyskania zaświadczenia ukończenia doskonalenia 16 g
 • Scenariusze warsztatów dla uczniów:
  (1) Warsztaty z uczenia się (24 g.);
  (2) Warsztaty z myślenia wg Edwarda de Bono (16 scenariuszy);
 • Dostęp do strony z dodatkami do wykorzystania na Rady Pedagogiczne, spotkania z rodzicami i pracę z uczniami (narzędzia edukacyjne i diagnostyczne typu prezentacje multimedialne, plakaty, infografiki, poradniki, listy diagnostyczne itd.).
 • Konsultacje w postaci webinarów, w czasie których konsultant odpowiada na pytania (ich zapis pozostaje do dyspozycji nauczycieli).
ZAMAWIAM

Uwaga: wszystkie materiały wysyłane są w postaci PDF

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA /

UCZENIE SIĘ I KOMPETENCJE KLUCZOWE

Pakiet materiałów do realizacji warsztatów z uczniami na temat zarządzania swoim uczeniem się, doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, kreatywności i innowacyjności.

 • Kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. „Neuroedukacja”
  - 3 moduły:
  (1) Wprowadzenie. Jak działa pamięć?;
  (2) Ontogeneza, czyli dziecko w procesie własnego rozwoju;
  (3) BIOS- jesteśmy częścią natury), z możliwością uzyskania zaświadczenia ukończenia doskonalenia 16 g.
 • Scenariusze warsztatów dla uczniów:
  (1) Warsztaty z uczenia się (30 godzin)
  (2) Warsztaty z myślenia wg Edwarda de Bono (16 scenariuszy);
 • Dostęp do strony z dodatkami do wykorzystania na Rady Pedagogiczne, spotkania z rodzicami i pracę z uczniami (narzędzia edukacyjne i diagnostyczne typu prezentacje multimedialne, plakaty, infografiki, poradniki, listy diagnostyczne itd.).
 • Konsultacje w postaci webinarów, w czasie których konsultant odpowiada na pytania (ich zapis pozostaje do dyspozycji nauczycieli).
ZAMAWIAM

Uwaga: wszystkie materiały wysyłane są w postaci PDF

EDUKACJA DOMOWA

Pakiet materiałów do realizacji warsztatów z uczniami na temat zarządzania swoim uczeniem się, doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, kreatywności i innowacyjności

UCZENIE SIĘ I KOMPETENCJE KLUCZOWE

ZAMAWIAM
 • Kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. „Neuroedukacja” 3 moduły:
  (1) Wprowadzenie. Jak działa pamięć?;
  (2) Ontogeneza, czyli dziecko w procesie własnego rozwoju;
  (3) BIOS- jesteśmy częścią natury), z możliwością uzyskania zaświadczenia ukończenia doskonalenia 16 g.
 • Scenariusze warsztatów dla uczniów:
  KLASA 1-3
  (1) Adaptacja – Integracja (klasa 1, 20 g.)
  (2) Nietypowe dyktanda z języka polskiego (10 scenariuszy do kreatywnego wykorzystania)
  (3) Nietypowe dyktanda z matematyki „Klasówki w kratkę” (60 scenariuszy do kreatywnego wykorzystania).
  (4) Bank 125 ćwiczeń rozwijających wielorakie inteligencje, inteligencję emocjonalną, aktywizujących zmysły i przygotowujące do bycia uczniem „uzbrojonym” w kompetencje, które pozwalają się dobrze uczyć!
  KLASA 4-8
  (1) Warsztaty z uczenia się (24 g.)
  (2) Warsztaty z myślenia wg Edwarda de Bono (16 scenariuszy)
  SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
  (1) Warsztaty z uczenia się (30 godzin)
  (2) Warsztaty z myślenia wg Edwarda de Bono (16 scenariuszy).
 • Dostęp do strony z dodatkami do wykorzystania na Rady Pedagogiczne, spotkania z rodzicami i pracę z uczniami (narzędzia edukacyjne i diagnostyczne typu prezentacje multimedialne, plakaty, infografiki, poradniki, listy diagnostyczne itd.).
 • Konsultacje w postaci webinarów, w czasie których konsultant odpowiada na pytania (ich zapis pozostaje do dyspozycji nauczycieli).

Pakiet polecają:

Uwaga: wszystkie materiały wysyłane są w postaci PDF

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy sIę z Tobą