Projekt rozwojowy dla szkół i przedszkoli w postaci rozbudowanych pakietów

w których znajdziesz scenariusze warsztatów dla uczniów i kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. Neuroedukacja (z możliwością uzyskania zaświadczenia doskonalenia zawodowego po odesłaniu testu końcowego)

ZNAJDŹ PAKIET
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dlaczego NeuroBox to program dla Ciebie?

Program przetestowany w tysiącach szkół w Polsce!

Już 30 godzin warsztatów z uczniami przynosi rewelacyjne efekty edukacyjne!

Pakiet kupujesz raz – wykorzystujesz przez lata!

Po zakupie otrzymujesz extra dostęp do bezpłatnych dodatków

Znakomite recenzje od nauczycieli i uczniów (rekomendacje)

ZOBACZ REKOMENDACJE

Czym jest NeuroBox?

Projekt NeuroBox to sprawdzone, przetestowane rozwiązania dla nauczycieli, zwiększające ich skuteczność zawodową i poczucie zawodowej satysfakcji.

Żadne dziecko nie planuje zostać słabym uczniem, ani uczniem z problemami wychowawczymi… Słabe osiągnięcia szkolne są często efektem braku umiejętności uczenia się w szkole. Sukcesy edukacyjne (szkolne) są najlepszą profilaktyką wykluczenia społecznego. Odnoszenie sukcesów edukacyjnych eliminuje większość problemów wychowawczych oraz uruchamia w młodych ludziach odwagę, aby spełniać swoje marzenia i realizować zdolności i talenty!

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie zarówno z trudnościami w uczenia się w szkole, jak i z sukcesami w nauce. Warto pamiętać, że dzieci z sukcesami często opłacają ten sukces zbyt dużym wysiłkiem; ponadto często mają deficyty np. w zakresie komunikacji czy współpracy. Programy są nacelowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i kompetencyjnych u uczniów.

Zadowoleni uczniowie, zadowoleni nauczyciele, zadowoleni rodzice! Wszyscy mają korzyści!

ZAMÓW PAKIET

O Autorkach

Małgorzata Taraszkiewicz

Zuzanna Taraszkiewicz

Psycholog edukacyjny, wykładowca, ekspert ds. diagnozy strategii uczenia się dzieci i dorosłych. Autorka i współautorka ponad 50 poradników edukacyjnych. Autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, w tym baterii testów psychometrycznych do diagnozy stylu uczenia się. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych; redaktor naczelny bezpłatnego czasopisma dla rodziców uczniów i nauczycieli "Mam Dziecko w Szkole" i Dyrektor zarządzający E-Poradnią PP (www.eporadniadlarodzicow.pl).

Trener, edukator, coach, wykładowca, choreoterapeuta, autorka programów edukacyjnych i publikacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Instruktor technik efektywnego uczenia się. Współautorka projektu INDYWIDUALNI.PL - baterii testów psychometrycznych do diagnozy stylu uczenia się uczniów wraz z komentarzami metodycznymi www.indywidualni.pl. Absolwentka Wydziału Filozofii UKSW, kierunek bioetyka (2004). Ratownik medyczny.

Ceny pakietów NeuroBox

PRZEDSZKOLA

SZKOŁY

PODSTAWOWE
KLASY 1-3

SZKOŁY

PODSTAWOWE
KLASY 4-8

SZKOŁY

PONADPODSTAWOWE

759 zł

999 zł

999 zł

999 zł

ZAMAWIAM
ZAMAWIAM
ZAMAWIAM
ZAMAWIAM
ZAWARTOŚĆ PAKIETU
ZAWARTOŚĆ PAKIETU
ZAWARTOŚĆ PAKIETU
ZAWARTOŚĆ PAKIETU
ZAMAWIAM

SZKOŁY

PODSTAWOWE

KLASY 1-3 / 4-8

1599 zł

+

PRZEDSZKOLE /

WSPIERANIE ROZWOJU. PROFILAKTYKA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH

Pakiet materiałów do realizacji mini sesji wielostronnego wspierania rozwoju dzieci oraz diagnozy problemów rozwojowych. Są takie problemy, które „same nie przejdą”. Uważna obserwacja zachowania dziecka, wczesna diagnoza i odpowiednia terapia to najlepsza profilaktyka niepowodzeń i późniejszych trudności szkolnych.

 • Kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. „Neuroedukacja” (z możliwością uzyskania zaświadczenia ukończenia doskonalenia).
 • Scenariusze mini sesji pracy z grupą dzieci lub dzieckiem.
 • Dostęp do strony z dodatkami do wykorzystania na Rady Pedagogiczne, spotkania z rodzicami i pracę z uczniami (narzędzia edukacyjne i diagnostyczne typu prezentacje multimedialne, plakaty, infografiki, poradniki, listy diagnostyczne itd.).
 • Konsultacje w postaci webinarów, w czasie których konsultant odpowiada na pytania (ich zapis pozostaje do dyspozycji nauczycieli).
ZAMAWIAM

Uwaga: wszystkie materiały wysyłane są w postaci PDF

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3 /

UCZENIE SIĘ I POSTAWY

Pakiet materiałów do realizacji warsztatów z uczniami na temat: zarządzania swoim uczeniem się z doskonaleniem kompetencji czytelniczych oraz doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, kreatywności i innowacyjności z elementami terapii Integracji sensorycznej jako profilaktyki trudności szkolnych i problemów z zachowaniem.

 • Kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. „Neuroedukacja” (z możliwością uzyskania zaświadczenia ukończenia doskonalenia).
 • Scenariusze warsztatów z uczenia się dla uczniów klas 1-3, na 30 godzin dla każdej klasy.
 • Dostęp do strony z dodatkami do wykorzystania na Rady Pedagogiczne, spotkania z rodzicami i pracę z uczniami (narzędzia edukacyjne i diagnostyczne typu prezentacje multimedialne, plakaty, infografiki, poradniki, listy diagnostyczne itd.).
 • Konsultacje w postaci webinarów, w czasie których konsultant odpowiada na pytania (ich zapis pozostaje do dyspozycji nauczycieli).
ZAMAWIAM

Uwaga: wszystkie materiały wysyłane są w postaci PDF

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-8 /

UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ OSOBISTY

Pakiet materiałów do realizacji warsztatów z uczniami na temat zarządzania swoim uczeniem się, doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, kreatywności i innowacyjności.

 • Kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. „Neuroedukacja” (z możliwością uzyskania zaświadczenia ukończenia doskonalenia).
 • Scenariusze warsztatów z uczenia się dla uczniów klas 4-8
  na 30 godzin.
 • Dostęp do strony z dodatkami do wykorzystania na Rady Pedagogiczne, spotkania z rodzicami i pracę z uczniami (narzędzia edukacyjne i diagnostyczne typu prezentacje multimedialne, plakaty, infografiki, poradniki, listy diagnostyczne itd.).
 • Konsultacje w postaci webinarów, w czasie których konsultant odpowiada na pytania (ich zapis pozostaje do dyspozycji nauczycieli).
ZAMAWIAM

Uwaga: wszystkie materiały wysyłane są w postaci PDF

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA /

UCZENIE SIĘ I KOMPETENCJE KLUCZOWE

Pakiet materiałów do realizacji warsztatów z uczniami na temat zarządzania swoim uczeniem się, doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, kreatywności i innowacyjności.

 • Kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. „Neuroedukacja” (z możliwością uzyskania zaświadczenia ukończenia doskonalenia).
 • Scenariusze warsztatów z uczenia się dla uczniów szkół ponadpodstawowych na 30 godzin.
 • Dostęp do strony z dodatkami do wykorzystania na Rady Pedagogiczne, spotkania z rodzicami i pracę z uczniami (narzędzia edukacyjne i diagnostyczne typu prezentacje multimedialne, plakaty, infografiki, poradniki, listy diagnostyczne itd.).
 • Konsultacje w postaci webinarów, w czasie których konsultant odpowiada na pytania (ich zapis pozostaje do dyspozycji nauczycieli).
ZAMAWIAM

Uwaga: wszystkie materiały wysyłane są w postaci PDF

Pakiet polecają:

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy sIę z Tobą